Privacy beleid

Privacy Reglement

 1. Wanneer u een website bezoekt of anderszins gebruik maakt van de diensten van Woofstock worden de door u verstrekte en gebruikte gegevens vastgelegd en verwerkt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Woofstock, Celsiusstraat 17, 5621 BS Eindhoven Nederland.
 2. De gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder nummer: ....Woofstock vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Woofstock houdt zich daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 3. Woofstock verstrekt zonder toestemming van het lid nooit persoonlijke gegevens aan andere partijen, behoudens aan de daartoe gerechtigde autoriteiten in gevallen waar sprake is van strafrechtelijke vervolging of (ernstig vermoeden van) strafbaar of onrechtmatig handelen.
 4. Woofstock slaat van alle leden het IP-adres op, om in geval van klachten, problemen, misbruik of (vermoeden van) strafbare feiten de identiteit van het lid te kunnen achterhalen.
 5. Leden stemmen ermee in dat zij verantwoordelijk zijn voor berichten die zij posten op een voor anderen zichtbare pagina openbaar zijn. Persoonlijke berichten die leden via de site versturen, gelden als privé en worden niet door de Woofstock ingezien, behalve in geval van klachten, problemen, misbruik of (vermoeden van) strafbare feiten.
 6. Bij het publiceren van foto’s van een event houdt de Woofstock zo veel mogelijk rekening met de wensen van leden. Leden die het vervelend vinden om herkenbaar op de foto te staan kunnen een verzoek aan Woofstock richten om de foto van de site te laten verwijderen.
 7. Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die een lid door geeft wordt gebruikt voor het zoekproces. Dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan de Woofstock opgeeft, gezocht wordt in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u) naar de best passende kandidaat of evenementAlle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgegevens zoals het e-mailadres, is op dat moment opvraagbaar door het zoekende lid
 8. De informatie die een lid opgeeft kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel honden/mannen, vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, welke artikelen zijn het meest populair, etc. Deze gegevens kunnen door de Woofstock beschikbaar worden gesteld aan (commerciële) derden. Bestudering van deze informatie stelt de Woofstock in staat de Woofstock steeds meer op de wensen van onze leden aan te passen. Zie ook doel gegevensregistratie.
 9. De Woofstock is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anoniem mailsysteem van Woofstock kan verlopen. Woofstock raadt u aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen.
 10. Woofstock heeft er alles aan gedaan om de Woofstock zodanig te beveiligen dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een beperkt aantal medewerkers van de Woofstock heeft toegang tot uw gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig.
 11. Persoonlijke gegevens die u bij de registratie verstrekt anders dan uw oproep, profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.
 12. De Woofstock registreert geen adresgegevens.

Doel gegevensregistratie

 1. De door u verstrekte persoonsgegevens worden door Woofstock verwerkt voor de volgende doeleinden:
  • a. Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld om op basis van uw profiel in de te zoeken naar de best passende kandidaat of kandidaten en om uw profiel in het zoekresultaat van andere leden te tonen.
  • b. Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren.
  • c. Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Woofstock
  • d. Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (elektronische) boodschap te sturen.
  • e. Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken.
  • f. Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan Woofstock op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft.
  • g. Om te voldoen aan de op Woofstock van toepassing zijn de wet- en regelgeving.
 2. De over u bekende informatie kan door Woofstock voorts op anonieme basis worden gebruikt voor de analytische doeleinden. Deze gegevens zijn niet tot u herleidbaar, maar hebben betrekking op gebundelde gebruikersinformatie zoals: hoeveel honden/mannen/vrouwen bezoeken de site, Welk ras en in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd,etcetera. Deze informatie stelt Woofstock in staat haar producten en diensten steeds meer op de wensen van de gebruikers aan te passen. Deze anonieme gegevens kunnen door Woofstock voor verschillende, waaronder commerciële, doeleinden aan derden beschikbaar worden gesteld. Bij gebruikmaking van onze interactieve diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende producten en/of diensten van Woofstock, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Woofstock producten en/of diensten.
Privacy beleid